Optagelsesprøve

Revurdering af uddannelsesparathed 

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, fordi du af den ene eller den anden årsag ikke opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at aflægge en optagelsesprøve og deltage i en vejledningssamtale på skolen.

Hvornår:

Den første optagelsesprøve finder sted onsdag den 29. april 2020 kl. 10-14 for de elever, hvor det allerede står klart, at de skal til prøve. Næste optagelsesprøve finder sted tirsdag den 4. august kl. 10-14 på Randers Statsskole.

Optagelsessamtalen med rektor finder sted, når skolen kender resultatet af optagelsesprøven. 

Hvor:

Prøven finder normalt sted på det gymnasium, du har anført som 1. prioritet.

Hvor mange:

Du skal til optagelsesprøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøven er udformet, så den svarer til 9. klasses niveau.

Hvordan:

Der er tale om en skriftlig prøve, som undervisningsministeriet udarbejder, så den er ens for alle elever over hele landet. Prøven varer i alt fire timer.

Prøven bedømmes normalt af to censorer, som undervisningsministeriet udpeger. Du får ikke en karakter for prøven, men enten ”bestået” eller ”ikke-bestået”.

På baggrund af optagelsesprøve og samtale vurderer skolen, hvorvidt du kan optages på Randers Statsskole.

Hvis du skal til optagelsesprøve, modtager du et brev i e-boks fra skolen med yderligere information, men er i øvrigt altid velkommen til at kontakte skolen.

Højt til loftet