Filosofi

- hvad er det for noget?

Filosofi er ét af de valgfag i gymnasiet, som elever kan vælge på c-niveau i 2.g eller 3.g.

I filosofitimerne diskuterer vi, hvordan forskellige filosoffers opfattelser kan bruges til bedre at forstå vores liv, verden omkring os og nogle af de aktuelle problemstillinger, som det kan være svært at finde simple løsninger på. Eleverne beskæftiger sig derfor med centrale spørgsmål om mennesket, samfundet, naturen og teknikken. Det kan være spørgsmål som: Hvordan skal jeg leve mit liv? Hvad er etisk rigtigt og forkert at gøre? Har vi pligt til at hjælpe andre mennesker i nød? Hvordan skal vi behandle dyrene? Hvordan skal et retfærdigt samfund indrettes? Hvilke muligheder og problemer er der ved at udvikle kunstig intelligens?

Det er ikke nær så gammeldags som man måske tror

Det overraskede nogle af dette års filosofielever, at de ikke bare får kendskab til, hvad filosoffer gennem tiden har tænkt og skrevet, men at de i timerne anvender deres tanker i forhold til aktuelle problemstillinger. For som Jasmin, 2.g siger: ”Det er ikke nær så gammeldags, som man måske tror. Vi har haft moderne emner, og det har været meget afvekslende, og vi har diskuteret både samfundsfaglige og biologiske emner i filosofi”. Magnus, 2.g tilføjer: ”Filosofi er et fag man ser frem til, fordi vi får lov til at diskutere det, vi har læst”. I filosofi diskuterer man ikke for at få ret, men fordi man faktisk gerne vil blive klogere. Man bliver samtidig bedre til selv at argumentere og også bedre til at gennemskue andres argumenter.

Det fremhæver Thorbjørn, 3.g, når han skal svare på, hvad der er det særlige ved faget filosofi: ”Filosofi er ikke et facit-fag, fordi det ofte handler om, hvordan man argumenterer”. Emilie, 2.g tilføjer, at ”vi har lært at argumentere ordentligt, og det kan man bruge hele livet”.

Filosofien giver forståelse for forskellige tankegange og opfattelser af livet, og dermed er faget også med til at danne én som menneske. Filosofi er samtidig et fag, hvor de problemstillinger, man arbejder med, ofte går på tværs af forskellige fag, og derfor tilegner man sig viden, som kan bruges i en række af gymnasiets fag og i tværfaglige opgaver, herunder i studieretningsprojektet i 3.g: ”Jeg har kunnet bruge det i mange andre fag og har fra filosofitimerne haft kendskab til emner, vi har arbejdet med i dansk, historie og religion”, siger Mille, 2.g.

Er filosofi for de kloge? Til skolens valgfagsorientering spurgte en 1.g-elev om, om man skal være specielt klog for at vælge filosofi som valgfag? Nej, sådan er det ikke. Dette bekræfter Sofie, 2.g, som siger, at ”det har været let at forholde sig til, fordi det er andre menneskers synspunkter og måder at se verden på, vi arbejder med”. Når man er filosofielev må man være nysgerrig efter, hvad andre kloge hoveder har tænkt, og interesseret i at se nuanceret på de problemstillinger, som tages op til diskussion i faget.

Juni 2019, Katja Stoltenberg Gildsig


Højt til loftet